Succesvolle oefenochtend AED

De Werkgroep AED heeft op zaterdag 1 oktober een oefenochtend georganseerd voor de vrijwilligers. Dat gebeurde op verschillende locaties om zo te zorgen voor realistische situaties. Met de Lotus-slachtoffers erbij werd het griezelig echt.

Bart Gehasse uit Dalen gaf uitleg over de gang van zaken in de meldkamer.
Verder was er medewerking van Hartveilig Drenthe, Restaurant De Baander, Fysiotherapie Stellingwerf en de familie Lufting. Zij hebben het mede mogelijk gemaakt om de verschillende reanimatie-oefeningen op een realistische manier te oefenen.