Subsidieregeling ‘Frisse start’

De ‘Frisse start regeling’ is een subsidieregeling van de gemeente Coevorden voor vrijwilligersorganisaties. De gemeente wil met een subsidie van €1.500,- financiële steun verlenen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in de gemeente Coevorden. Met deze subsidie kunnen zij een frisse start maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties in de gemeente Coevorden kunnen deze subsidie aanvragen.

Sportverenigingen

De gemeente daagt sportverenigingen uit om activiteiten te organiseren die eraan bijdragen dat inwoners na de coronacrisis weer meer in beweging komen. Deze subsidie kunnen zij daarvoor gebruiken. Dit past bij het doel om van de gemeente Coevorden een gezonde gemeente te maken, waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden.  

Samenwerken

Er wordt aangeraden om bij de organisatie van activiteiten zoveel mogelijk met andere vrijwilligersorganisaties samen te werken. De individuele organisaties die de gezamenlijke activiteit organiseren kunnen elk een aanvraag van maximaal €1500,- indienen waardoor er gezamenlijk meer mogelijk is.

Ook inzetten voor de Nationale Sportweek

Gemeente Coevorden is vanaf 17 september gastgemeente voor de Nationale Sportweek. Samen met de sportaanbieders willen we groot uitpakken. Sportverenigingen kunnen gezamenlijk of individueel aanhaken op de Nationale Sportweek. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van de ‘Frisse start regeling’.  

Voorwaarden voor subsidie

1. De organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

2. De activiteit moet worden uitgevoerd in het jaar 2021.

3. De aanvrager is bereid om nadere informatie te verstrekken over de activiteit of om een toelichting te geven over het project.

4. De subsidie is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

Aanvragen

Je kunt deze subsidie van maximaal €1.500,- eenvoudig aanvragen. Dat kan door het PDFAanvraagformulier Frisse Start te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en naar de gemeente te mailen. Als je vragen hebt dan kun je een mail sturen naar Ruben Kloosterman via r.kloosterman@coevorden.nl
Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is €100.000,-. Dit is het maximale beschikbare totaalbedrag voor alle aanvragen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt. Als het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.