Subsidienieuws van Dorpsbelangen Dalen

Nieuwe tijdelijke subsidieregeling voor inwoners, verenigingen en organisaties in Dalen.

De gemeente Coevorden heeft op 25 juni 2019 een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. Deze regeling komt in de plaats van de Stimuleringsfondsen 1 en 2, die in voorgaande jaren van kracht waren.

Wat betekent dit voor Dorpsbelangen Dalen?

Door wijken en dorpen kunnen wijk- of dorpsbudgetten worden aangevraagd.  Dorpsbelangen Dalen zal, net als in voorgaande jaren, een dorpsbudget aanvragen waarmee de uitvoering van de dorpsvisie kan worden bekostigd en andere kosten van Dorpsbelangen Dalen kunnen worden gedekt. Deze aanvraag wordt voor 1 oktober 2019 ingediend door de penningmeester van Dorpsbelangen Dalen.

Dorpsbelangen Dalen moet de inwoners van Dalen en alle werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen vallen, op de hoogte brengen over de mogelijkheden om subsidies voor projecten aan te vragen.

Mogelijkheden om subsidies voor projecten aan te vragen.

Subsidie voor eenmalige projecten kan worden aangevraagd door een groep inwoners, verenigingen of organisaties in Dalen. Hiervoor kan het aanvraagformulier “Stimuleringsfonds leefbaarheid, subsidieaanvraag projecten” worden gebruikt. Dit formulier kan worden gedownload van de website van Dorpsbelangen Dalen. Dorpsbelangen Dalen moet vooraf worden geïnformeerd wanneer een projectsubsidie wordt aangevraagd.

In acht te nemen punten.

  • De ondergrens voor de projectsubsidie is € 500,00 en het maximumsubsidiebedrag is € 20.000,00
  • De gemeente draagt max. 75 % bij aan de kosten van het project.
  • Het college van B&W verleent subsidie op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het subsidieplafond van € 260.000,00 is bereikt.
  • Het principe ‘Op = Op’ wordt toegepast.
  • Alleen tijdige en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
  • Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan het college van B&W.
  • De vakjury kan ter verheldering van de aanvraag een gesprek aangaan met Dorpsbelangen Dalen en/of de indieners van de aanvraag.
  • Het college van B&W neemt de eindbeslissing.

Meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u vinden op de website van de Gemeente Coevorden.
Voor vragen kunt u zich richten tot de voorzitter of penningmeester van Dorpsbelangen Dalen, Harry Lamberts of Jan Duursma.

Logo - Dorpsbelangen Dalen  Foto LogovGemeente Coevorden