Streetwise OBS BWB

Vrijdag nam de BWB-school deel aan de ANWB Streetwise. Allerlei verkeersactiviteiten werden er met de groepen uitgevoerd. Kinderen op een veilige manier laten omgaan met verschillende verkeerssituaties. Dat is het doel van het ANWB Streetwise-project waarmee leerlingen van onze school deze week kennismaakten. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden en verkeerslichten, wordt tijdens het Streetwise-project de praktijk zoveel mogelijk nagebootst.

Het project bestaat uit drie onderdelen, uitgevoerd op drie verschillende locaties.

In de sporthal leerden de kinderen uit de groepen 3 en 4 tijdens het onderdeel ‘Blik en Klik’, hoe zij veilig kunnen oversteken. Ook het belang van het dragen van een gordel in de auto werd geoefend, en wel met een spannende gele elektroauto.

Ondertussen waren de groepen 5 en 6 op de parkeerplaats van het sportpark voor het onderdeel ‘Hallo Auto’. Hier leerden de kinderen alles over de remweg van een auto, en de invloed van de reactiesnelheid op die remweg. De kinderen vonden dit onderdeel geweldig: zij mochten zelf plaatsnemen op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto, en ook zelf remmen! Natuurlijk kwam bij dit onderdeel eveneens het belang van het dragen van een gordel aan de orde.

Het derde onderdeel, ‘Trapvaardig’, werd uitgevoerd op het schoolplein, en was bestemd voor de groepen 7 en 8. Er was een uitdagend parcours uitgezet, waarop de leerlingen onder meer het fietsen met één hand aan het stuur trainden, en waarbij zij allerlei moeilijke manoeuvres moesten uitvoeren.

Naast de drie genoemde onderdelen, hadden ook de kleutergroepen een onderdeel, genaamd ‘ Toet Toet’.  Zij kregen een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en kinderzitje.

Bron: www.bwbschool.nl