Stidalschool zorgt dat onderwijs dichtbij leefomgeving blijft

Vernieuwend en uitdagend onderwijs zorgde ervoor dat de Stidalschool uit Dalerveen de laatste jaren een enorme groei doormaakte. Dit schooljaar zijn er weer nieuwe stappen gezet op het gebied van thematisch en ervaringsgericht werken.

Themagericht werken

“We werken zowel in groep 1 t/m 3 als groep 4 t/m 8 met thema’s. Het zijn er vijf per schooljaar”, vertelt leerkracht Inge Kiers. “De vakken rekenen en taal worden hierin geïntegreerd. Daar zijn we dit schooljaar mee gestart en breiden dit steeds verder uit. We vinden het hierbij belangrijk dat de kinderen een onderzoekende leerhouding krijgen. Ze gaan naast het theoretische deel dan ook vooral zelf op onderzoek uit, zodat ze het zelf ervaren.”

Jong en oud samen

Jong en oud zitten op de Stidalschool door elkaar. “Natuurlijk was dat ook voor ons een uitdaging. Het werkt nu echter prima. We zorgen dat onze manier van lesgeven dusdanig is, dat we aan alle niveaus tegenmoet komen. Met groepjes zorgen we er altijd voor dat er een ouder kind bij een jonger kind is ingedeeld, zodat het elkaar goed aanvult. Hierdoor leren ze ook van elkaar en het zorgt voor meer respect en betrokkenheid richting elkaar.” 

Leerklimaat

De thema’s zijn vaak gekoppeld aan burgerschap of andere maatschappelijke thema’s. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid of gezond leven. “We maken hierbij ook regelmatig gebruik van gastdocenten of andere externen. Zo is op dit moment de buurtsportcoach actief betrokken bij het thema gezond leven. “ 

De omgeving en inrichting van de school dragen volgens Inge Kiers ook bij aan een prettig leerklimaat. “We wonen op het platteland en hebben hier op school prachtige faciliteiten. Zo hebben we een natuurlijk en uitdagend schoolplein. Binnen beschikken we over een mooi leerplein. Het biedt heel veel mogelijkheden om ervaringsgericht te werken. Daarnaast blijven we dichtbij de leefomgeving van de kinderen en dat is heel belangrijk.”

Meer weten? Kijk dan via deze link het filmpje op Youtube

foto’s: Gerjo Stegeman