Stichting ‘Inwoners aan Zet’

Graag willen wij u informeren over de Stichting ‘Inwoners aan Zet’  gemeente Coevorden.
Speciaal voor vrijwilligers in de gemeente Coevorden die zich willen inzetten voor hun directe omgeving, maar aanlopen tegen regelingen voor het realiseren van activiteiten, is Stichting ‘Inwoners aan Zet’ opgericht.

Doelstelling van de stichting is een (juridische) plek te bieden aan alle individuen en groepen die inwonersinitiatieven ontwikkelen in de gemeente Coevorden en geen rechtspersoon hebben, terwijl ze wel te maken krijgen met bijvoorbeeld geldstromen, huur van ruimtes, fondsaanvragen etc.

De gemeente heeft subsidie toegekend voor de realisatie van Stichting ‘Inwoners aan Zet’.

In de folder die als bijlage is meegestuurd treft u verdere informatie aan over de stichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de stichting.

Dit kan via de mail: coordinator@stichtinginwonersaanzet.nl of
telefonisch: 085-2735256.

Namens het bestuur van Stichting ‘Inwoners aan Zet’,
Herman Scholte
Secretaris