Speeltuinen Dalen: voorlopige ontwerpen

Na de succesvolle ‘Ontwerp-Je-Speeltuindag’ op 28 september jl. zijn alle wensen geïnventariseerd en zijn de voorlopige ontwerpen gemaakt. De werkgroep Speeltuinen Dalen nodigt alle geïnteresseerden dan ook hartelijk uit om in februari de voorlopige ontwerpen te komen bekijken. Daarna zal er een definitief ontwerp en de begroting gemaakt worden.

Twee locaties

Na een succesvolle ‘Ontwerp-Je-Speeltuindag’ op 28 september jl. zijn alle wensen geïnventariseerd en besproken met een speeltuin-ontwerper.  Deze heeft de voorgestelde locaties bezocht en de opgedane indrukken samen met de wensen vertaald naar een voorlopig ontwerp voor 2 locaties, Kolkakkers/ Laveringsveen en Stellingmolen.

Voor de speeltuin aan de Wilgenstraat stonden naar aanleiding van de ‘Ontwerp-Je-Speeltuindag’ nog meer vragen open, waaronder de locatie.  Hierover is de commissie in gesprek gegaan met de gemeente en een hovenier, waaruit helaas is gebleken dat een speeltuin in deze buurt om diverse uiteenlopende redenen niet te realiseren is. Hiermee vallen de opties voor de buurt Wilgenstraat af. De buurtbewoners zijn middels een brief hiervan op de hoogte gesteld.  Gelukkig gaan de andere twee locaties in Dalen wel door en dit lijkt vooralsnog te gaan lukken. Het gaat om de volgende plekken:
-veld aan de Kolkakkers/Laveringsveen
-veld aan de Stellingmolen/rand park

Meedenken over de ontwerpen

Inmiddels zijn de eerste ontwerpen binnengekomen bij de commissies en willen wij dit delen met de buurtgenoten en andere belangstellenden. In februari nodigen wij u uit om de ontwerpen te komen bekijken en eventuele laatste suggesties, op- en/of aanmerkingen aan te dragen. Daarna zullen de commissies een definitief ontwerp laten maken. Hiermee kunnen vervolgens de offertes opgevraagd worden ten behoeve van  een begroting voor het aanvragen van de benodigde subsidies. De precieze datum in februari zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld op de facebook- en instagrampagina van de speeltuinen Dalen.

Meedoen?

De commissies van de buurten en de werkgroep Speeltuinen Dalen zijn nog op zoek naar mensen die mee willen helpen met verschillende activiteiten zoals het aanvragen van subsidies of de werkgroep versterken.
Indien er andere buurten in Dalen zijn die zich willen aansluiten bij de speeltuinen, daar is ruimte voor. Stuur ons dan een bericht via de mail.

Meer informatie over de locaties vindt u op onze pagina op SamenDalen en op onze social media-pagina’s:
-Facebook: @speeltuinendalen
-Instagram: @speeltuinendalen.