Sociale (on)veiligheid station Dalen

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Op 14 januari jl. heeft een vertegenwoordiging vanuit de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer binnen Dorpsbelangen Dalen, een overleg gehad met Arriva en NS (stations). Dit naar aanleiding van fietsendiefstal en vandalisme op het station van Dalen, waar na een oproep in de Lelie van Dalen verschillende inwoners van Dalen e.o. op hebben gereageerd.


Na de inventarisatie hebben we met onze gesprekspartners gesproken hoe de sociale (on)veiligheid kan worden verbeterd, waarbij door een aantal gedupeerden de suggestie is gedaan om camera’s te plaatsen. Bij ons overleg is gebleken dat deze optie, gelet toch op het relatief beperkt aantal incidenten in dit verband, niet tot de mogelijkheden behoort.
Daarom hebben onze gesprekspartners gezocht naar mogelijke alternatieven.
Dat onderzoek heeft uitgewezen om samen met de gemeente Coevorden in de loop van 2019 tot het oprichten en inzetten van zgn. Serviceteams op de spoorlijn Emmen – Zwolle.

Station Dalen
Bedoeling van deze teams is dat zij in- en buiten de trein en dan m.n. ook op- en nabij het stationsgebied klussen gaan doen zodat hiermee de sociale (on)veiligheid wordt verbeterd.
Op het moment dat e.e.a. in de loop van 2019 meer concreet wordt zal daarover in de Lelie van Dalen nader over worden gecommuniceerd.
Het leek ons goed u alvast over de laatste stand van zaken op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep,

Verkeer, Veiligheid en Vervoer,

Folkert Sinnema (e-mail: folkertsinnema@gmail.com)