Snoeiwerkzaamheden in en rond Dalen

De Werkgroep Groen van Dorpsbelangen Dalen heeft contact met de gemeente over de geplande snoeiwerkzaamheden deze winter.

Waar wordt er deze winter gesnoeid?

Deze winter wordt er door de gemeente gesnoeid op de volgende locaties in en rond Dalen:

Bosje achter de Bente/de Spil
Drift
Bosweg
Huizingerstuk
Stukdijk
Iemakkersteeg en Valsteeg
De loo en Looweg
Huidmaten

Daarnaast zal de eigen dienst van de gemeente nog een aantal bomen snoeien  in Dalen.
Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal de  aannemer de direct aanwonenden informeren.

Beheer houtwallen

Onderdeel van het snoeiprogramma van de gemeente zijn de houtwallen langs de Drift.

In aanvulling hierop is de Werkgroep Groen bezig om samen met Landschapsbeheer Drenthe ook een aantal houtwallen op particulier terrein op te knappen. Zo krijgt dit landschappelijk fraaie gebied weer een grote opknapbeurt.
Naar verwachting gaat dit in 2023 gebeuren. We komen hier later op terug.

Onderaan dit bericht de informatie van de gemeente Coevorden over de uitvoering van de werkzaamheden.

Vriendelijke groet

de werkgroep Groen

Snoeiwerkzaamheden en singelonderhoud gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden heeft het snoeien van laanbomen en het onderhouden van singels en houtwallen aanbesteed. In de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023 voert Roel Timmerman BV uit Dieverbrug het boom- en singelonderhoud uit.

Aannemer Roel Timmerman

Roel Timmerman BV is een lokale aannemer die  gespecialiseerd is in boomverzorging, groenvoorziening en hovenierswerkzaamheden. 

Deelopdrachten 

De werkzaamheden worden door de gehele gemeente uitgevoerd en zijn opgedeeld in deelopdrachten. De werkzaamheden van deelopdracht 2 worden uitgevoerd rondom Dalen en Dalerveen. Voor de actuele planning van de werkzaamheden kunt u de projectpagina op de website van Roel Timmerman BV raadplegen. www.roeltimmerman.nl 

Beperkte overlast

Roel Timmerman BV doet er alles aan om hinder en overlast van de werkzaamheden te beperken en de veiligheid te waarborgen. De doorgaande wegen blijven tijdens de werkzaamheden begaanbaar voor verkeer. Aanwonenden die hinder ondervinden van de werkzaamheden worden vooraf geïnformeerd. Op de locaties van de werkzaamheden wordt de maximum snelheid verlaagd, of een deel van het wegvak afgesloten.

Onderhoud laanbomen, bossingels en houtwallen

Het onderhoud van laanbomen, bossingels en houtwallen betreft de volgende werkzaamheden: 

Laanbomen

Het onderhoud aan de laanbomen bestaat vooral uit het verwijderen van dood hout en probleemtakken in de kronen. Van de jongere laanbomen worden de onderste takken verwijderd (opkronen) zodat ze op de lange duur geen overlast veroorzaken voor het verkeer. Bomen die niet gezond meer zijn en een gevaar vormen voor de omgeving worden gekapt. 

Bossingels en houtwallen

Het onderhoud aan de bossingels en houtwallen bestaat uit het snoeien van bomen en struiken. Boven wandelpaden en wegen verwijderen het dode hout. Ongeveer 30% van de struiklaag wordt gesnoeid. Door het snoeien verjongen we de struiklaag en krijgen de overige struiken ruimte om te groeien. Waar weinig of geen struiken staan planten we nieuwe jonge struiken aan. Dit zijn planten die van nature in deze omgeving voorkomen. Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten en de landschappelijke waarde te herstellen.

Onderhoud bossingels

Om een bossingel gezond te houden is onderhoud nodig, slechte bomen worden verwijderd. Bomen die als eerst verwijderd worden zijn beschadigd, rot van binnen of hebben geen goede kroon ontwikkeld. De bomen die blijven staan krijgen hierdoor meer ruimte. Deze bomen kunnen hierdoor een goede kroon ontwikkelen. Bomen met een goed ontwikkelde kroon zijn minder gevoelig voor bijvoorbeeld stormschade. Waar mogelijk blijft er een (dode) stam van een boom staan zodat deze nog een waarde heeft voor diverse flora en fauna. 

Onderhoud houtwallen

Houtwallen hebben een andere uitstraling dan een bossingel. Een houtwal bestaat vaak maar uit één bomenrij. Alleen in het geval van slechte conditie kappen we een boom. Hierbij houden we rekening met de locatie en het omgevingsrisico.