Seniorenvereniging nieuwsbrief met programma oktober – december

Hierbij alweer de 6e en tevens laatste nieuwsbrief van 2023 van de SVD e.o. Er staat weer een flink aantal activiteiten op het programma.

Koffiemorgen met Nei Naoberschap 18 oktober

Op 18 oktober om 10.00 uur is er een koffieochtend in De Weme aan de Hoofdstraat. Nei Naoberschap komt vertellen over hun werk. Na de pauze vervolgen we met Hermien Boesjes.

Stamppottocht naar Aalten 1 november

Woensdag 1 november gaan we met elkaar stamppot eten in het Gelderse Aalten.
Vertrek om 9.30 uur vanaf Selkersgoorn, Maandehof 11 in Dalen.
Het zou mooi zijn dat er 40 deelnemers zijn, dat is gezelliger in de bus. 
De kosten zijn € 35.00. Dit bedrag graag overmaken aan onze penningmeester.
Bank nummer NL40 RABO 0304472344. 

Graag opgeven voor 22 oktober bij: 
Klaas Koops tel 0524 271424 of Roel Bos tel 0524 572061. 
We kunnen kiezen uit verschillende stampotten met bijbehoren. Dat wordt vast lekker. In de middag komen twee accordeonisten ons vermaken met gezellige muziek. Het belooft een hele mooie dag te worden. 

Bingo in Dalen 16 november

Op donderdag 16 november houden we bingo in Dalen. De locatie is De Weme Hoofdstraat 24 7751 GC Dalen. 
Aanvang 14.00 uur.
De commissie heeft weer mooie prijsjes gekocht, dus kom allemaal. 
De kosten bedragen € 5.00 incl. koffie/thee.

Themamiddag met schoenspecialist Schutrups 30 november

We hebben op donderdag 30 november 2023 een themamiddag in De Weme, aanvang 14.00 uur.
Daarvoor komt de heer J. Schutrups. Hij laat beelden zien van wat er mogelijk is met aangepast schoeisel. 
De kosten bedragen € 5.00 incl. koffie/thee.

Koersbal in de Selkersgoorn elke maandag

We hebben onze zomersport “Jeu de Boules” weer gewisseld met onze wintersport “Koersbal”. Elke maandagmiddag vanaf 14.00 uur spelen we weer koersbal in Selkersgoorn. U bent van harte welkom om mee te doen, maar alleen kijken kan ook. 

Concert Coevorder mannenkoor Dorpskerk 15 december

Op vrijdag 15 dec. a.s. organiseren we samen met het Coevorder Mannenkoor een concert in de Dorpskerk van Dalen, aanvang 19 uur tot 21.30 uur. 

Wijzigingen voorbehouden en deelname is altijd op eigen risico.

Van de bestuurstafel 

Maandag 2 okt. j.l. hadden we weer onze maandelijkse bestuursvergadering. We bespreken dan de gang van zaken binnen onze vereniging. Graag geven wij u hierover een klein verslag, wat ons zoal bezighoudt .

Enkele leden van onze activiteitencommissie, die binnen onze vereniging een heel belangrijke bijdrage leveren, zijn op dit moment wegens ziekte verhinderd. We hopen voor hen dat dit tijdelijk mag zijn en dat ze binnen niet al te lange tijd weer actief mee kunnen doen. Dit geeft wel aan dat het aantal commissieleden daardoor erg krap is. We proberen dit team te versterken en gaan hiervoor enkele personen benaderen. Mocht u interesse hebben om binnen onze activiteitencommissie een bijdrage te leveren, wilt u dit dan zelf laten horen? 

Ook gaan we kijken of we dit winterseizoen weer een mooie toneelavond kunnen organiseren.

Al met al hebben we plannen genoeg waar we naar uit kunnen kijken. Door middel van onze nieuwsbrief blijven we u op de hoogte houden.

Je kunt de nieuwsbrief hieronder downloaden.

Zesde nieuwsbrief Seniorenvereniging