Senioren Vereniging Dalen en omgeving zet zich voor veel ouderen in 

In Dalen en omgeving is sinds jaar en dag erg veel te doen voor ouderen. Een goede zaak natuurlijk en iets waar de Senioren Vereniging Dalen e.o. ook erg blij mee is.

Ze zorgen er met elkaar voor dat er altijd wel iets kan worden georganiseerd, van muziekmiddagen tot kaarten en het jaarlijkse uitje naar het Emmer Atlas theater, tot een gastspreker die een lezing houdt. Volop vertier dus.

Henk Dekker en Jantje Scholten (beiden op de foto) zijn respectievelijk voorzitter van de Senioren Vereniging Dalen en omstreken en voorzitter van de Activiteitencommissie hiervan. Tevens is Jantje Scholten bestuurslid van de seniorenvereniging: twee mensen met hart voor de ouderen. “O, maar daar zijn er meer van hoor. Wij doen iets, maar dat geldt voor al die anderen ook. We doen het met elkaar hier in Dalen, maar ook in samenwerking met andere seniorenverenigingen uit de buurt. Zo is het wel eens gebeurd dat een andere seniorenvereniging te weinig animo voor een bepaalde activiteit had en zo kon het gebeuren dat een aantal ervan met ons meeging. Dat kan gewoon. Andersom zou het net zo kunnen gaan”, sprak het tweetal.

De Seniorenvereniging leeft volop en er is vrijwel altijd volop deelname aan de activiteiten. Nieuwe leden zijn overigens welkom. “Wie lid wordt betaalt niet veel en ze krijgen ook een eigen blaadje in de bus. Ja, er zijn er die dat liever hebben. Digitaal kan ook, maar ook op de ouderwetse manier. We maken het iedereen naar de zin.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)