Salderingsregeling zonnepanelen

Energiebedrijven moeten van de minister jaarlijks salderen.

Energiebedrijven mogen niet op maand- of kwartaalbasis salderen, maar moeten de salderingsregeling voor zonnepanelen op jaarbasis toepassen. Dat stelt minister Jetten na Kamervragen.

Henri Bontenbal (CDA) had de minister voor het zomerreces vragen gesteld naar aanleiding van het nieuws dat sommige energiebedrijven op maandbasis zijn gaan salderen. Een van die energieleveranciers, Budget Energie, is inmiddels om die reden door een zonnepaneeleigenaar voor de rechter gedaagd

Amendement
De minister meldt dat uit de Elektriciteitswet niet expliciet volgt over welke periode de saldering van de hoeveelheid teruggeleverde en afgenomen elektriciteit dient plaats te vinden. ‘Maar dit blijkt wel duidelijk uit het amendement waardoor de salderingsregeling in 2004 van kracht is geworden’, aldus Jetten. ‘De intentie van de salderingsregeling is dat de hoeveelheden op jaarbasis gesaldeerd moeten worden, zodat het overschot aan opwekking in de zomer kan worden gesaldeerd tegen het overschot aan afname in de winter.’

Redelijke vergoeding
‘Dit blijkt ook uit de wijze waarop de salderingsregeling tot voor kort werd uitgevoerd: de ingevoede en onttrokken elektriciteit werden gesaldeerd op de jaarnota’, vervolgt de minister. ‘Indien er na saldering sprake is van meer afname dan invoeding, dan wordt het meerdere gefactureerd aan de klant.’

Kijk voor het hele artikel op deze link