Roparun 2021 door Nederland

De Roparun-organisatie heeft de eerste knoop doorgehakt: Roparun 2021 wordt eenmalig een Nederlandse run.

Gezien de situatie rond Corona is het de aanname, dat een route met driehonderd teams, achtduizend deelnemers en ruim 500 vrijwilligers, door vier verschillende landen waarschijnlijk onmogelijk te organiseren is komend voorjaar. Daarom blijft de RopaRun in 2021 volledig in Nederland.

Jammer genoeg komt de Roparun niet door Noord-Nederland komend jaar, dus ook niet door Dalen.

Langste estafettetocht

In 2021 staat de dertigste editie van de Roparun gepland. We willen dit jubileum natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De combinatie van een aangepast evenement in verband met de maatregelen én het jubileum zal Roparun 2021 maken tot een heel speciale editie die je niet wilt missen!

Uitgangspunt is dat het ook in 2021 met een lengte van ongeveer 550 kilometer de langste estafettetocht ter wereld blijft. Hoe het evenement precies wordt vormgegeven, hangt uiteraard af van de regels die dan gelden in Nederland. Mogelijk moeten de start en finish anders worden vormgegeven en zijn ook aanpassingen nodig aan de manier waarop de teams en vrijwilligers zich onderweg verplaatsen en de verzorging.

Waarom een aangepaste Roparun?  

Zoals jullie weten blijft voor ons geld ophalen voor mensen die te maken hebben met kanker, het belangrijkst. Daarom zet de organisatie van de Roparun alles op alles om de Roparun in 2021 door te laten gaan in welke vorm dan ook. We rekenen daarbij op jullie! Het zijn voor iedereen lastige tijden, maar juist nu is het belangrijk om ook aan onze goede doelen te denken.