Riekus Hazelaar: vrijwilliger en bestuurder in hart en nieren

Ik spreek met Riekus Hazelaar in de bestuurskamer van ‘zijn’  v.v. Dalen. Onze plaatselijke voetbalclub speelt al meer dan 50 jaar een heel belangrijke rol in het leven van Riekus.

Hij stapt binnen in zijn arbiter-outfit, want hij heeft nog een wedstrijdje gefloten bij de jeugd,  en steekt in zijn kenmerkende stijl meteen energiek en vol passie van wal.

Trots op de v.v. Dalen

Zijn hele houding straalt een onvoorwaardelijke trots uit over zijn club, waarin hij tal van vrijwilligers- en bestuurstaken heeft bekleed, en sinds 2015 de voorzittershamer hanteert. Er is sprake van een bloeiende vereniging, die zowel op sportief als financieel gebied haar zaakjes goed op orde heeft.

Riekus is er trots op dat de vrijwilligersactie, die dit voorjaar werd gehouden zoveel respons heeft opgeleverd. Deze vrijwilligers vormen het hart van de vereniging, waardoor de leden hun favoriete sport kunnen uitoefenen. Ook is hij trots op de sponsoren, die de club tijdens de zware periode na het uitbreken van het coronavirus niet in de steek hebben gelaten.

“Wij hebben de laatste jaren heel veel zaken in beweging gezet, zoals bv. de verbouwing van de kantine, de bouw van de werktuigenloods, wij hebben de website in eigen beheer genomen, wij moeten nu pinnen, en op technisch gebied zijn de nieuwe spelvormen in het jeugdvoetbal geïntroduceerd. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw technisch beleidsplan voor de jeugd.

Als vereniging proberen wij ook onze maatschappelijke rol zo goed mogelijk in te vullen. En we zijn i.s.m. de gemeente Coevorden bezig met het inrichten van nieuwe velden en het realiseren van nieuwe ledverlichting. Ook zijn we dit seizoen met een recreatief seniorenteam gestart op de zaterdag.”

Maar hij uit ook zijn grote bezorgdheid over de opvulling van vacatures in het bestuur, waar we aan het eind van het interview nader op ingaan.

Lange historie

Bij het doorlopen van de indrukwekkende lijst van taken, die Riekus in de loop van de jaren heeft vervuld bij de v.v. Dalen, borrelt bij mij direct de vraag op waar deze man de energie en tijd vandaan heeft gehaald, om decennia lang zo actief te zijn op allerlei terreinen.

Wat meteen ook opvalt is, dat Riekus bepaald niet “achter de troepen aanhobbelde”, maar ook een man was van vernieuwende ideeën. Deze initiatieven gaven hem en anderen steeds weer nieuwe energie.

Het begon allemaal in 1962, toen Riekus aangemeld werd als lid van de vereniging. Hij ontpopte zich al snel tot regelneef en was betrokken bij de oprichting van de jeugdcommissie. Hij was van 1972 tot 1989 secretaris van deze commissie, waarvan één jaar voorzitter. Daarnaast was hij 30 jaar jeugdleider van 1980 t/m 2010.
Ook speelde hij een rol bij de oprichting van het damesvoetbal in Dalen. Als secretaris was hij hierna actief bij deze afdeling van 1971 t/m 1981. In het begin werd een wilde competitie georganiseerd met 7 teams, omdat de KNVB het damesvoetbal toen nog niet accepteerde.
Sinds 1975 is hij scheidsrechter en fluit ook nu nog nog regelmatig een wedstrijd voor de vereniging.
Lid van de jubileumcommissie t.g.v. het 50-jarig bestaan in 1980 en het 75-jarig bestaan in 2005.
Algemeen bestuurslid vanaf september 2014, waarvan voorzitter vanaf 2015-heden.

Maatschappelijke functies

Maar ook naast het voetbal bekleedde Riekus tal van functies op maatschappelijk en politiek gebied. Zo is hij al  sinds 1975 actief binnen de KNVB afdeling Drenthe/District Noord en Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters Zuidoost Drenthe (COVS) Hij ontving voor zijn inzet bij deze organisaties de Gouden Speld van de KNVB en het erelidmaatschap van de scheidsrechtersgroep.

In zijn politieke leven was hij bestuurslid van de PVDA afdeling Dalen van 1982-1985, waarvan 1 jaar voorzitter. Hij vertegenwoordigde deze partij in de gemeenteraad en werd in 1989-1994 benoemd als wethouder in de gemeente Dalen.

En dan noemen we in deze imposante lijst nog niet eens de hand- en spandiensten, die hij bij allerlei activiteiten in het dorp heeft – en nog steeds!-verricht….

Niet voor niets werd hem in 2014 door burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt.

Teleurstellende animo voor bestuursfuncties

Hij is blij met de twee nieuwe kandidaat bestuursleden Harold Soppe en Tino Duiker, maar het baart Riekus , in zijn rol van voorzitter van het huidige bestuur,  grote zorgen dat het niet gelukt is om in aanloop naar de jaarlijkse ledenvergadering van 21 september de cruciale vacatures van voorzitter en penningmeester in het bestuur van de voetbalvereniging Dalen op te vullen.
Op de jaarvergadering  treden  vier bestuursleden af.  Dat zijn voorzitter Riekus Hazelaar, die wel in het bestuur actief blijft, penningmeester Richard Roosken, bestuurslid Gert Jan Ruinemans  en bestuurslid Edwin Knol.
Er spreekt teleurstelling uit zijn woorden: “Een bestuur moet een afspiegeling zijn van de leden van een vereniging. Vers bloed is op een aantal posities dringend gewenst. Het is toch een eer als voorzitter om leiding te geven aan de vereniging.”

Riekus wil dan ook van de gelegenheid gebruikmaken om d.m.v. dit artikel de jeugd op te roepen om zich alsnog kandidaat te stellen voor één van de vacatures.