Resultaat enquête Werkgroep Groen

Een tijd geleden hebben we aan u gevraagd om input te geven over waar het onderhoud van het groen in het dorp beter kan. Dank u wel voor al uw reacties.

De gemeente heeft, op aandringen van Dorpsbelangen van diverse dorpen, besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het groen in de bebouwde kom. Het beschikbare budget is inmiddels verdeeld over de verschillende dorpskernen.

Voor Dalen heeft de gemeente, op basis van jullie input, het volgende besloten:
– De Waag en de Fonteinstraat gaan naar het hoogste                 onderhoudsniveau A.
– De overige beplanting gaat van niveau C naar B.
– Het gazononderhoud blijft zoals het was met ruimte voor minder maaien   en afvoeren.
– De plantvakken die slecht of helemaal niet onderhouden werden, worden geïnventariseerd. Wanneer er voldoende geld beschikbaar is zullen de betreffende plantvakken worden vernieuwd. Omstreeks juli zal het bekend zijn om welke plantvakken het gaat en brengen wij u op de hoogte.
– Alle klachten die binnen zijn gekomen over het onderhoud van de gazons en de houtkap zijn grotendeels door de onderhoudsdienst van de gemeente opgepakt.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust via mail contact met ons. Wij gaan ons best doen om ze te beantwoorden.

Werkgroep Groen