Rendo maakt gasnetwerk toekomstbestendig

Rendo, het netwerkbedrijf dat in onze regio verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw en beheer van gas- en elektriciteitsnetwerken, is op dit moment bezig met het aanleggen van een koppelleiding voor het transport van gas tussen Coevorden en Dalen.
Volgens een woordvoerder van Rendo is Dalen op dit moment via te veel vertakkingen aangesloten op het gasnetwerk. Door de aanleg van de koppelleiding kan er in de  toekomst ook groen gas door de buizen worden getransporteerd.

Fietspad

Dit jaar wordt het tracé langs het fietspad aan De Loo aangelegd. Hierbij wordt al rekening gehouden met de aanpassingen, die aan het bestaande fietspad zullen plaatsvinden. Dit pad zal straks door fietsers in beide richtingen worden gebruikt tussen Dalen en Coevorden. Het smalle fietspad aan de andere zijde van de weg zal dan komen te vervallen en alleen nog toegang bieden aan voetgangers.
In 2020 zal Rendo de tweede fase het netwerk aanleggen in het dorp, waarbij ook werkzaamheden op particuliere percelen plaats zullen gaan vinden.