Reizigers beoordelen station Dalen

In het jaarlijkse contact met ProRail en NS-stations van de Werkgroep Verkeer, Veiligheid, Vervoer van Dorpsbelangen Dalen hebben we gesproken over de situatie op het station in Dalen.

Daarbij bleek ProRail te beschikken over de uitkomsten van een onderzoek onder gebruikers van het station in Dalen, dat is uitgevoerd in de jaren 2019  en 2020. Daarbij is gekeken naar allerlei aspecten en er is een vergelijking gemaakt tussen het oordeel over het station in Dalen en de gemiddelde waardering van alle stations aan de spoorlijn Zwollen-Emmen v.v. 

We willen de uitkomsten graag delen met de inwoners van Dalen. 

Oordeel treinreizigers over het station Dalen

In de tabel is een voortschrijdend oordeel af te lezen op een schaal van 1-10, van reizigers die gebruik maken van het station in Dalen.  (meetmoment 2019 en 2020)

Algemeen oordeelStation Dalen 7,7Alle stations Zwolle Emmen 7,1
Algemeen oordeelPerron Dalen 7,8Alle ander perrons 7,0
Thema’s
Sfeervol6,35,7
Uitnodigend7,57,1
Wachttijdbeleving7,25,9
Functioneel8,57,7
Oriëntatie/infoborden8,47,7
Doorstroming8,67,7
Schoon7,97,5
Veilig7,77,2
Tabel: cijfers voor station Dalen vergeleken met andere stations Zwolle-Emmen

Uit de tabel valt af te leiden dat gebruikers van het station in Dalen op alle onderdelen een hogere waardering geven dan het gemiddelde over alle stations op de lijn Zwolle-Emmen v.v.

Reageren?

De werkgroep is blij met deze uitkomsten, maar legt toch de vraag aan alle Dalenaren voor of die zich herkennen in deze cijfers. Als u naar aanleiding van deze beoordeling opmerkingen heeft over zaken die niet in het onderzoek aan de orde zijn gekomen zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling of parkeergelegenheden, dan horen we dat graag.
In een volgend overleg met ProRail en NS-stations kunnen we aanvullende opmerkingen onder de aandacht brengen. Opmerkingen of vragen kunnen aan de werkgroep worden gericht via deze link naar de mail.

Werkgroep verkeer, vervoer en veiligheid