Raad akkoord met aanpassing Burg. Fonteinstraat

De Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer van Dorpsbelangen Dalen heeft meegewerkt aan een plan voor aanpassingen van de bestrating in de omgeving van de BWB-school. Het plan is door het College van B&W aangeboden aan de Gemeenteraad.

De gemeente heeft samen met de directeur, medezeggenschapsraad en verkeerscommissie van de school en gebruikers van de voormalige kleuterschool De Roezemoes, Stichting Aold Daol’n en de werkgroep ‘Verkeer, Vervoer en Veiligheid’ een ontwerp gemaakt.

Veranderingen Fonteinstraat

De verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaats van de Burgemeester Fonteinstraat bij het Meulenpad worden opgeheven. Wel vinden de diverse partijen het belangrijk, dat er een veilige oversteekplaats komt. Stichting Aold Daol’n, die molen Jan Pol beheert, wil dat de molen herkenbaar blijft.
De fietsenstallingen bij de school blijven gehandhaafd.

De wegverspringing in de Burgemeester Fonteinstraat bij het Meulenpad verdwijnt en wordt rechtgetrokken. Er komt daardoor ruimte vrij om kinderen af te zetten, een zogenaamde Kiss & Ride-strook, die ook als parkeerruimte gebruikt kan worden. Door het verplaatsen van het zebrapad komt er één centrale oversteekplaats.

Rondom school

Het verplichte fietspad langs de school wordt een onverplicht fietspad. In de 30 km-zone rond school mag dan op de rijbaan worden gefietst.

Op de Burgemeester Fonteinstraat wordt een gebied aangewezen als schoolzone. Dat houdt in, dat de aanwezigheid van een school duidelijk wordt gemaakt aan de automobilisten. Dat gebeurt door zogenoemde Juliepalen en met een afwijkend klinkermotief op de rijbaan. Verder wordt het Meulenpad vanaf de Westerwijk herkenbaar als schoolroute. Langs het Meulenpad komen extra parkeerplaatsen, waaronder een parkeerplaats voor mindervaliden.

Op de Burgemeester Fonteinstraat zelf is het straks verboden stil te staan. Er komen lage struiken om parkeren in de berm te voorkomen. De aansluiting van het fietspad op de Schoolstraat wordt veranderd zodat een beter uitzicht ontstaat bij het oversteken van de Schoolstraat.

Het project ‘Verkeersmaatregelen schoolomgeving Dalen” wordt uitgevoerd samen met het project ‘Reconstructie Schoolstraat Dalen’. De gemeente Coevorden heeft budget beschikbaar om dit project uit te voeren.