Provinciale subsidie voor locatie Brouwer

Gedeputeerde Staten verlenen op grond van de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 een subsidie van € 136.326 euro voor de herontwikkeling van Emmerweg 10 in Dalen. Er worden 24 koop- en huurappartementen voor zowel jongeren als ouderen gerealiseerd.

Gedeputeerde Henk Brink: “Een tankstation midden in een woonwijk, het leegstaande pand van voormalig autobedrijf Brouwer én de ligging aan een cultuurhistorisch waardevolle route zijn de aanleiding om meer van het gebied te maken. Met deze provinciale subsidie voor nieuwbouw wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de Emmerweg.”

De huidige bebouwing wordt vervangen door twee appartementengebouwen. In Dalen is veel vraag naar woningen voor de doelgroepen jongeren en ouderen. Met name de combinatie van een noodzakelijke sanering en het gedeeltelijk aanbieden van goedkope huurappartementen maakte een subsidie noodzakelijk om de herontwikkeling te kunnen realiseren.

Marthijs Wegdam  uit Dalen is eigenaar van het perceel. Het ontwerp van de appartementen is van Bouwkundig Advies- en Ontwerpbureau Heijnen Bron: Provincie Drenthe