Project verbetering biodiversiteit en bestrijding processierups

Verleden jaar zijn we in overleg met de gemeente gestart met een pilotproject met als doel de bestaande gazons en grasvelden van de gemeente op een meer natuurvriendelijke manier te onderhouden.

Locaties

We zijn begonnen met het grasveld aan de Stellingmolen. Over het algemeen waren de reacties positief. Het was jammer dat door de extreem droge en warme zomer de ingezaaide bloemen slecht zijn opgekomen. 

We gaan dit jaar het pilotproject uitbreiden met de volgende locaties: grasveld Kieftenweg/Westerwijk, Burgemeester ten Holteweg/Laveringsveen en het grasveld aan de Kymmelskampen. De grasvelden worden 1 of 2 x gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

Mezen

Daarnaast hebben we begin dit jaar een nestkastenactie gehouden. Het was een groot succes. We hebben 355 nestkastjes voor een gering bedrag aan de man/vrouw gebracht. De bedoeling is dat hier mezen in gaan broeden die dan weer de processierupsen opeten. Het resultaat van de actie is goed zichtbaar in Dalen.
In de periode dat er geen rupsen zijn hebben mezen ook voedsel nodig.

Project biodiversiteit tuinen en erven

We willen onderzoeken of er animo is voor het starten van een project ter verbetering van de biodiversiteit, niet alleen in de groenstroken van de gemeente maar ook in de (aanliggende) tuinen en erven.

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Meer biodiversiteit geeft meer voedsel (insecten)voor de mezen, maar is ook in het belang van andere insecten en vogels. En een bloemrijke berm of gazon is toch mooier dan een strak gemaaid gazon “dat alleen maar groen ligt te wezen”.

Voor dit project is naast enthousiasme en arbeid ook geld nodig. We gaan proberen hiervoor de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.

Meedoen?

Graag horen we van jullie wie belangstelling heeft om mee te doen met de berm, tuin, erf of zomaar een strook grond. Bij voldoende deelname gaan we het project starten.

U kunt zich aanmelden via de mail: hermak4650@gmail.com. Als u eerst meer informatie wilt dan zijn we graag bereid deze te verstrekken.

Henk Kamping (voorzitter Werkgroep Groen)