Project AardgasvrijDalen: wij zijn op zoek naar vrijwilligers!

Beste inwoners van Dalen,

We doen een dringend beroep op u om het project AardgasvrijDalen een volgende stap te laten maken.

De subsidieregeling wordt door de gemeente beoordeeld en zal naar verwachting worden overgenomen. We kunnen dus  binnenkort over de definitieve subsidieverordening gaan communiceren zodat alle inwoners van de “hoed en rand” weten.

Zoals op de infoavond bekend is gemaakt, willen we binnen het Project AardgasvrijDalen (AVD) met een drietal werkgroepen van start gaan: Technische Zaken, Ontzorging en Communicatie. Met name de werkgroep Communicatie moet nu worden ingevuld. We gaan immers via de krant, SamenDalen en vooral ook via onze eigen website de inwoners informeren. Over het project Aardgasvrij Dalen maar ook over alle andere projecten en door middel van allerlei ‘weetjes’ over het verduurzamen van huis, tuin, etc.

We willen met klem uw medewerking vragen om voor deze groep invulling te krijgen. We doen een beroep op u persoonlijk, maar wellicht kent u ook nog  andere inwoners die op dit terrein betekenis kunnen hebben. Kom vooral met de namen, wij benaderen ze graag, het liefst nadat u mogelijk al als bemiddelaar heeft opgetreden.

Wilt u zich opgeven, namen doorgeven of eerst nadere informatie, neem dan contact op via info@aardgasvrijdalen.nl en vermeld dat het om de werkgroep Communicatie gaat. Wij nemen dan contact op.

We horen graag van u!