Presentatie Zorgboekje Dalen

De Werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ heeft een boekje voorbereid met alle zorgorganisaties in Dalen. Daar de werkgroep ook op preventie gericht is, zijn ook alle recreatieve activiteiten vermeld in het boekje.

Aanleiding voor het boekje was de Dorpsvisie uit 2017. Er zou een overzicht moeten komen van zorgorganisaties in Dalen. Niet iedereen is vaardig op de pc. En ook niet iedereen heeft mantelzorg tot zijn/haar beschikking om behulpzaam te zijn. Het heeft geresulteerd in dit nieuwe boekje.

Feestelijke presentatie

Als werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ willen we het boekje feestelijk presenteren en we nodigen de inwoners van Dalen uit om naar de presentatieavond te komen.

U bent van harte welkom op donderdag 23 januari 2020 om 19.30 uur in de Selkersgoorn.

Agenda:
1. Welkom en uitleg over het boekje
2. Dr. F. Fonville, kaderhuisarts aandachtsgebied Ouderenzorg
3. Aanbieding van het boekje aan Wethouder sociaal domein Joop Brink, dr. Fonville en de voorzitter Dorpsbelangen Harry Lambers
4. Gelegenheid reactie wethouder
5. Napraten onder het genot van een drankje en proosten op het nieuwe jaar

Graag aanmelden voor 18 januari via de mail.  

Hopelijk tot ziens op 23 januari a.s.

Werkgroep ‘Zorg voor elkaar’

De Werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ is geformeerd naar aanleiding van de Dorpsvisie in 2017.
De werkgroep is begonnen met het oppakken van thema’s die nodig blijken vanuit de praktijk.