‘Ploffen’ in de Daoler tuun

Enkele bomen in de Tuun misten de natuurlijke omstandigheden die stam, wortels en bladeren gezond maken en houden. Door de jaren heen zijn de gangen, die waren gemaakt door wormen, bacteriën en schimmels, dichtgedrukt en ontbrak er voldoende zuurstof voor de wortels zodat  de boom na enige tijd ten dode is opgeschreven.

Gelukkig is er een oplossing. In jargon noemt men het “bomen ploffen”. Het betekent losmaken van de grond. Door een holle pen in de grond wordt er een bepaalde hoeveelheid perslucht rond de boom ingeblazen en ook voeding. Dit maakt de aarde rond de wortels weer  losser en luchtiger.   

Vrijwilliger Jan Theunissen bood aan deze behandeling voor zijn rekening te willen nemen.      Zijn zoon, gespecialiseerd in deze materie, was  bereid zijn vader daarbij terzijde te staan. En zo werden op dinsdag 9 juni de bomen geploft.   

Voorzitter van de werkgroep Henk Kamping sprak na gedane arbeid, lovende woorden en dank uit richting vader, zoon en compagnon. 

De vrijwilligers van de Daoler Tuun boden Jan Theunissen een prachtige foto aan van de Daoler Tuun.