Glasvezel: Planning op website weer actueel

Glasvezel Zuidenveld heeft een nieuwe planning. Wie deze nieuwe planning bestudeert, ziet dat we een vertraging hebben opgelopen. De corona-crisis heeft flink roet in het eten gegooid. Uiteraard gaan we proberen om deze vertraging, op wat voor manier dan ook, weer enigszins in te lopen, maar dat zal niet makkelijk worden.

De planning is te vinden helemaal onderaan de webpagina van Glasvezel Zuidenveld, onder de zwarte balk.

Op dit moment wordt er door de aannemer flink meters gemaakt. Het eerste aanleggebied is bijna klaar. In een laatste actie worden dan nog de adressen aangesloten die om welke reden dan ook overgeslagen waren en dan neemt aandeelhouder Rendo dit gebied voor ons in beheer.

Op deze webpagina ziet u hoe de aanleg in zijn werk gaat.

Tuinen

Onze helpdesk krijgt nogal eens vragen over hoe er door tuinen aangelegd wordt. En daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op te geven. Dat is namelijk erg afhankelijk van de situatie. Over het algemeen wordt in de kernen in de tuinen zo veel mogelijk gewerkt met de raket. Een dikke metalen staaf die een tunneltje door de grond heen trilt waar dan later de mantelbuis voor de glasvezel doorheen kan worden getrokken.

Leidingen

Bij het bepalen van de route van de glasvezelkabel naar uw woning wordt rekening gehouden met de reeds in de grond aanwezige leidingen voor gas, water en elektra. De schouwer kan die leidingen niet zien als hij bij u komt schouwen. De graafploeg heeft wél toegang tot deze informatie. Het kan dus zijn dat de schouwer met u afspreekt dat de kabel langs uw tuinpad op wordt getrokken en dat de graafploeg dat liever niet doet omdat daar bijvoorbeeld ook uw gasleiding al loopt, met alle risico’s van dien. Gelukkig hebben de graafploegen al vaker met het glasvezelbijltje gehakt en kunnen zij zelf snel een andere, veiligere route kiezen.
Ook zijn er in sommige kernen woningen met tuinen die doorlopen tot pal aan de openbare weg. Soms zijn deze tuinen altijd al geheel in eigendom van de woningeigenaar geweest. Soms heeft de woningeigenaar een stuk tuin in bruikleen gekregen of via een andere constructie toestemming van de gemeente gekregen om dat stukje grond bij zijn of haar tuin in te lijven. U begrijpt dat een glasvezelkabel niet onder de straat kan worden aangelegd. Dan blijft er dus niets anders over dan ook de doorgaande kabel door de tuinen van de bewoners te trekken. Dat gebeurt altijd met de grootste zorg, dat spreekt vanzelf. Bovendien doen wij ons uiterste best om er voor te zorgen dat bewoners met dergelijke tuinen vooraf op de hoogte worden gesteld van wanneer en hoe er in hun straat aangelegd zal gaan worden.

 

Vragen?

Met vragen kunt u zoals altijd op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur bellen met onze helpdesk: 0524 – 74 00 14
Mailen kan natuurlijk altijd: info@glasvezelzuidenveld.nl

Bron: Glasvezel Zuidenveld
Blogdatum: 27 april 2020
Auteur: Marja Jonkers