Overzicht zorg en welzijn in Dalen

In januari verspreidt de werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ een boekje waarin alle zorg- en welzijnsinstellingen in ons dorp zijn geïnventariseerd. We hebben we dit speciaal gedaan voor (oudere) mensen die (nog) niet actief zijn via internet, maar ook om onze werkgroep bekend te maken bij ieder in het dorp.

Omkijken naar elkaar vinden we belangrijk, in deze tijd waarin veel mensen door welke oorzaak ook, erg op zichzelf gericht zijn. We vinden het fijn wanneer hulp geboden kan worden in je omgeving als dit nodig is! Als je iemand kent die dat niet zelf kan, geef dit dan, in overleg met de betreffende persoon, door naar de werkgroep, of misschien kan je zelf hulp bieden!
Dit boekje kan daarbij een hulp zijn en men kan contact leggen met de organisatie die nodig is.

Welzijn

We hebben ook de sociale activiteiten in het overzicht vermeld, zodat je kunt zien wat er allemaal in ons dorp georganiseerd wordt. Men kan dan een keuze maken om leuke dingen te gaan doen en anderen ontmoeten. Een link naar het boekje zal ook komt ook op SamenDalen.
Het boekje zal gepresenteerd worden op donderdag 23 januari 19.30 uur in Selkersgoorn.