Oudere inwoners aan de slag met kleiner wonen

Op 29 september heeft een groep van zes inwoners van Dalen besloten te gaan onderzoeken of kleiner wonen voor één- en tweepersoons- huishoudens in Dalen mogelijk is. Daarmee volgen zij het initiatief van de jongeren, die ook met woonmogelijkheden in Dalen aan de slag zijn.

Aanleiding is dat veel 70-plussers in de woon-enquête hebben aangegeven wel kleiner te willen wonen, maar dat er geen woningen zijn om naar toe te verhuizen.

De groep gaat onderzoeken of er geschikte locaties in Dalen zijn voor nieuwbouw of verbouw. Evenals de jongeren denkt ook deze groep aan het oprichten van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Wat is een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

Net als de jongerengroep wil ook deze groep mogelijk een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) oprichten. Ze vormen daarvoor een vereniging, die de opdrachtgever van het CPO wordt.

Het voordeel van een CPO: ieder lid heeft inbreng en stemrecht, de vereniging koopt de grond en ieder lid koopt een eigen kavel. Maar een huurconstructie, bijvoorbeeld met Domesta, behoort ook bij de mogelijkheden. 

De gemeente stelt voor een CPO als voorwaarde dat er een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld wordt. Deze procesbegeleider wordt geleverd door de provincie. Samen met deze procesbegeleider gaat de groep dan aan de slag met de uitwerking van ideeën en plannen.

Deelnemen?

Wil je ook deelnemen aan de groep?
Mail dan naar rietmuller56@gmail.com, voorzitter Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen

Wil je meer weten over het jongereninitiatief? Kijk dan via deze link naar het artikel over dit onderwerp. Of meld je meteen aan bij Riet Muller.