Organisatie Glasvezel Zuidenveld ingericht

Het glasvezelproject in onze gemeente is afgerond. Nu is het tijd om zaken zo te organiseren dat de glasvezelorganisatie goed kan functioneren en ook te zorgen dat de belangen van de bewoners goed behartigd blijven.

Vereniging Dorpen Coevorden (VDC)

De Vereniging Dorpen Coevorden (voortaan VDC) is opgericht om samen te werken met de Stichting Glasvezel Zuidenveld. 

De vereniging VDC is nog nieuw. De statuten van de VDC in oprichting liggen bij de notaris, samen met de statuten van de Stichting Glasvezel Zuidenveld, die herziening behoeven vanwege de oprichting van de vereniging. De Stichting Glasvezel Zuidenveld behartigt de gezamenlijke belangen van de inwoners van Coevorden in Glasvezel Zuidenveld BV

Winst Glasvezel komt deels bij bewoners


Als Glasvezel Zuidenveld BV een winstgevende onderneming wordt, dan zal t.z.t. 20% terugvloeien aan de inwoners van de dorpen en kernen van de gemeente Coevorden waar de Glasvezel Zuidenveld BV glasvezel heeft aangelegd. De Vereniging Dorpen Coevorden zal daarvoor voorstellen doen aan het bestuur van de Stichting Glasvezel Zuidenveld.

Invulling bestuursfuncties

Een andere taak van de VDC is om vanuit de dorpen voorstellen te doen als er een vacature ontstaat in het stichtingsbestuur. Op dit moment is er een vacature en heeft VDC een vacaturetekst opgesteld.

Vacature bestuur Stichting Glasvezel Zuidenveld

Per 1 maart is de Stichting Glasvezel Zuidenveld via de Vereniging Dorpen Coevorden op zoek naar een nieuw bestuurslid. De werkzaamheden en voorwaarden staan beschreven in de vacature-tekst in bijgaand bestand.

Reageren op de vacature kan tot uiterlijk 20 november.

Meer weten: download dan de vacaturetekst via de knop hieronder.