Oproep aan grondeigenaren

Afgelopen jaar hebben we in het kader van het Zuidenveld enkele stroken grond ingezaaid met een bloemenmengsel. Het succes was wat wisselend, maar daar kon niemand iets aan doen. Samen met Agrarische Natuur Drenthe en de gemeente Coevorden is het project dit jaar uitgebreid. Alle grondeigenaren die een strook langs een perceel, of een groter stuk willen inzaaien met een bloemen mengsel kunnen zich melden. Mooi voor het zicht, prima voor de insecten en bijen.
Graag een bericht (fb)  naar mij

Jan Boesjes