Oprichting Stichting 750 jaar Dalen

In 2026 bestaat Dalen 750 jaar. Daar willen we dan ook een bijzonder jaar van maken!
Een aantal Dalenaren en Daler organisaties heeft daarom enthousiast de koppen bij elkaar gestoken om ideeën te opperen. Resultaat is dat op 3 augustus 2023 de Stichting ‘750 jaar Dalen’ is opgericht.
In het bestuur zitten afgevaardigden van onder andere de BWB-school, de Ondernemersvereniging Dalen, Stichting Volksvermaken en Oranje-comité en Dorpsbelangen Dalen. Op de foto de oprichters van de Stichting: Jordy Bosch, Jan Duursma en Wim Vogelzang.

Doel van de Stichting 750 jaar Dalen

Het doel van de Stichting is om enthousiasme over te brengen naar de verschillende organisaties en verenigingen binnen Dalen, het stimuleren van initiatieven en het coördineren en verbinden van festiviteiten in het dorp Dalen. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alles zelf te organiseren, maar agenda’s van de verschillende organisaties en verenigingen op elkaar afstemmen en daar waar mogelijk iets extra’s bieden.

Op tijd van start

Het is medio 2023 en we komen er nu mee omdat sommige dingen een lange voorbereidingstijd hebben en iedereen vroegtijdig mee kan denken en rekening kan houden met alle activiteiten rond dit speciale jaar.

Na het School- en volksfeest, dat volgend jaar wordt gehouden, verwachten we samen met vele Dalenaren voorstellen uit te kunnen werken om zo een gedenkwaardig feestjaar gestalte te kunnen geven. We hopen dat de verschillende sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties zich daarbij willen aansluiten. En niet alleen deze organisaties, ook individuen nodigen we uit mee te doen en ideeën aan te dragen.

We zullen jullie als Daler bevolking regelmatig van de voortgang op de hoogte houden. 

Ideeën zijn van harte welkom

Hoewel het nu nog allemaal pril is, willen we laten weten dat we van 2026 een bijzonder jaar willen maken. Daarom zijn hulp en ideeën van harte welkom. Neem gerust contact met ons op en draag bij aan dit mooie dorps-feestjaar!  Dat kan via email met Wim Vogelzang: wvd5@outlook.com

Samen kunnen we er een mooi feestjaar van maken.