Opening Wandelnetwerk gemeente Coevorden

Vandaag, 8 februari, vond in Schoonoord de officiële opening plaats van een deel van het Wandelnetwerk Drenthe in de gemeente Coevorden . 

In 2013 is er gestart met de aanleg van dit provinciale wandelnetwerk in de gemeente de Wolden en het streven is om het volledige wandelnetwerk in Drenthe 2024 gereed te hebben.
Vandaag dus de afronding van het gedeelte in de gemeente Coevorden.

Daler themaroutes

De vier thema-wandelroutes, die in 2019 met startpunt bij de kerk door Dorpsbelangen Dalen zijn gerealiseerd, vormen met ruim 40 km een onderdeel van dit Drentse wandelnetwerk. In de gemeente Coevorden beslaat de totale lengte bijna 600km.

Wandelen is een activiteit, waarbij natuur, cultuur en avontuur ervaren kan worden met een positief effect op gezondheid.

Wandelen speerpunt in Drenthe

In hun openingswoord gaven Bas Luinge ( directeur Recreatieschap Drenthe ) en Steven Stegen (wethouder gemeente Coevorden ) aan, dat wandelen naast het fietsen een belangrijk speerpunt is voor de recreatie in de provincie Drenthe. Er wordt dan ook getracht met beide netwerken een impuls te geven aan regionale economie waaronder de horeca en recreatieve  bedrijven.

Realisatie van het netwerk is niet eenvoudig geweest, maar beiden zijn trots op wat er nu tot stand is gebracht door de uitvoerders en zijn ook dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers, die hebben meegeholpen en nu de uitgezette routes onderhouden en schoonmaken!

Bij hunebed de Papeloze kerk

Na het openingswoord liepen de aanwezigen naar het hunebed  ( D49) de Papeloze Kerk, waar een historisch gezelschap uitleg gaf over dit bijzondere hunebed en het geheel met muziek omlijstte. Vervolgens ging het verder naar de plek van de officiële opening. Hier sprak Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe.  De provincie is trots op de realisatie van het wandelnetwerk. Drenthe wordt daarmee naast fietsprovincie, ook voor het wandelen op de kaart  gezet.

Hierna werd de officiële openingshandeling uitgevoerd door de heren Bas Luinge, Steven Stegen en Henk Brink door met een stenen mes uit de prehistorie een touw door te snijden en de knooppuntenpaal zichtbaar te maken.

Hiermee is de gemeente Coevorden, en dus ook Dalen, een prachtige recreatieve attractie rijker geworden.

Wandelkaart

Binnenkort zal een nieuwe wandelkaart uitkomen met het hele nieuwe netwerk. Daarnaast zal ook het netwerk online worden ontsloten. 
Het wandelnetwerk Coevorden is een initiatief van gemeente Coevorden, Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.