Opbrengst collecte Brandwondenstichting

Namens de Brandwondenstichting  willen we ieder bedanken voor de mooie opbrengst voor dit jaar. We hebben samen een bedrag opgehaald van maar liefst € 1330,35.  Hartelijk  dank hiervoor. 

Namens de organisatoren: Klara van de Belt en Thea Vrieling.