Op zoek naar lied over ‘Daoler Toren’

We kregen het volgende verzoek van Jan Booy, geboren in Dalerpeel:

“Ik zoek al jaren naar het lied : Zolang als Daolen al bestiet, stiet ook de toren doar,
Zien grieze kop hoog in de locht, zien stem zo helder kloar ……..
Het refrein is ongeveer als volgt: Die oale toren, die grieze toren die hoog zien kop naar de blauwe hemel stekt. (bis) en dan die zundagsmurgens oes tot bezinning wekt.
Op de melodie van ‘Daar bij die molen.’ Als Dalerpeels jochie leerde ik het ooit. Ik kan het schriftje niet terugvinden waar het ooit in stond.”

Is dit liedje bij u bekend, laat het dan via de mail weten aan Jan Booy: janbooijroboma@gmail.com