Op 8 december geen computerclub in de Selkersgoorn

De bijéénkomst van de Computerclub Dalen in de Selkersgoorn gaat 8 december niet door.
De eerst volgende bijeenkomst in de Selkersgoorn is in het nieuwe jaar op 12 januari 2024.