Online vragenlijst afvalbeleid Coevorden

De gemeente Coevorden heeft een online vragenlijst opgesteld over het afvalbeleid. Alle inwoners van de gemeente kunnen meedoen en hun mening geven over het ophalen van afval.
Dorpsbelangen Dalen roept de inwoners van Dalen op om aan dit onderzoek mee te doen en de online vragenlijst in te vullen. Zo kan iedereen zijn stem laten horen.

Gemeente Coevorden

De Rekenkamercommissie van Coevorden heeft Onderzoeksbureau Unravelling hiervoor de opdracht gegeven. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat de mening van inwoners over het afvalbeleid wordt gehoord. Inwoners kunnen daarom een korte online enquête invullen. Met de enquête willen zij zoveel mogelijk inwoners van de gemeente bereiken.

De online vragenlijst

De enquête is in te vullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/enquete_afvalbeleid_Coevorden. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten en deelname is volledig anoniem.