Onderzoek warmtepomp omgeving Westerwijk-Kolkakkers 

Naast het Project Aardgasvrij Dalen gaat in Dalen ook een ander project met warmtepompen van start. Deelnemen biedt de nodige voordelen, die je vindt in dit bericht. Op 6 juli is er een informatieavond in De Spinde over dit onderzoek.

Dat project is een extra initiatief, naast het initiatief Aardgasvrij Dalen, dat van harte wordt ondersteund door Duurzaam Dalen.

Duurzaam Dalen is intussen volop van start gegaan met het bevorderen van duurzaamheid in Dalen. De subsidieregeling is beschikbaar op hun website via deze link.

Onderzoek omgeving Westerwijk-Kolkakkers 

De komende 3 jaar vindt er in een deel van Dalen (rond de Westerwijk, Kolkakkers, Goornstraat, Ballandstraat, Christiaansplein, Fledderusstraat) een onderzoek plaats, waarin onderzocht wordt hoe middels slim schakelen van hybride warmtepompen overbelasting op het stroomnet kan worden voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort.

Voor dit onderzoeksproject is een groep van 100 hybride warmtepompen nodig die zich allemaal achter dezelfde trafo bevinden.

De volledige adressenlijst  van woningen achter deze trafo vind je via deze link.

Om te stimuleren dat er een groep van 100 identieke warmtepompen achter dezelfde trafo ontstaat, krijgen inwoners uit het dorp Dalen die in het onderzoeksgebied wonen, de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden een warmtepomp aan te schaffen.

Waarom dit onderzoek?

Door een hybride warmtepomp te koppelen aan een bestaande cv-installatie neemt het gasverbruik fors af. Een hybride warmtepomp gebruikt tot wel 80% minder gas dan een cv-ketel, waardoor u veel gas gaat besparen. 

Het stroomnet wordt echter zwaarder belast. Tijdens het onderzoeksproject, genaamd DACS-HW, wordt onderzocht om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen door hybride warmtepompen gezamenlijk aan te sturen, zónder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort.

De hybride warmtepomp is van het merk Intergas. Deze wordt geïnstalleerd door speciaal geselecteerde, lokale installateurs. Intergas heeft de benodigde warmtepompen gereserveerd waardoor er geen sprake is van een lange levertijd.  

Goede redenen om mee te doen

Als u meedoet met dit project krijgt u een deelnemersvergoeding, ontvangt u subsidie én hebt u daarnaast nog steeds de mogelijkheid om de bijdrage vanuit het project Aardgasvrij Dalen aan te vragen.

Meer informatie over het proefproject kunt u vinden op de website van het onderzoeksproject DACS-HW via deze link.

Woont u buiten het onderzoeksgebied?

Inwoners die buiten het onderzoeksgebied, maar wel binnen Dalen wonen, krijgen ook de mogelijkheid om een Intergas hybride warmtepomp aan te schaffen tegen dezelfde aantrekkelijke voorwaarden. Wel vervalt dan de deelnemersvergoeding. De warmtepomp wordt in dat geval dan ook tegen de dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden geleverd en geïnstalleerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op Aardgasvrij Dalen.

Informatieavond 6 juli

Op donderdag 6 juli organiseert de werkgroep Duurzaam Dalen een informatieavond. De deuren van MFC De Spinde in Dalen zijn geopend van 19.00 tot 21.30 uur. Alle belangstellende Dalenaren zijn welkom doch met name de bewoners van het proefgebied. 

Folkert Sinnema, voorzitter van de werkgroep Aardgasvrij Dalen, opent het programma om 19.30 uur.

DACS-HW projectpartners Enexis, Intergas en Inversable zullen een toelichting geven op het proefproject. Het inhoudelijke deel van de informatieavond, inclusief plenaire vragenronde, duurt tot uiterlijk 20.30 uur. Als u er prijs op stelt kunt u daarna in gesprek met de aanwezige medewerkers van de projectpartners.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst maar niet verplicht. Dit kan via deze link naar info@duurzaamdalen.nl.

Inloopochtend 7 juli

Op vrijdagochtend 7 juli is er van 09.30 uur – 12.00 uur een inloopochtend in de Spinde. Vooraf aanmelden is hiervoor niet nodig.