Omgeving BWB-school ingrijpend veranderd

De Burgemeester Fonteinstraat is in de buurt van de BWB-school opnieuw ingericht. Ook is de riolering van een gedeelte van de Westerwijk, de Burgemeester ten Holteweg en de Schoolstraat vervangen.

Schoolzone

Ook is de kruising van het Meulenpad met de Burgemeester Fonteinstraat veranderd: de ‘knik’ is er uit. De vrijkomende ruimte voor de Burgemeester Wessels Boerschool kon daardoor worden ingericht als een zogenaamde ‘Kiss & Ride’-strook. Op de kruising met het Meulenpad zijn in het straatwerk symbolisch de wieken van een molen opgenomen. 

Het oorspronkelijke zebrapad in de zichtlijn Caspershof – Molen Jan Pol is verplaatst. Het gehele verblijfsgebied voor de school is ingericht als een zogenaamde ‘schoolzone’. Dat is zichtbaar in het straatwerk en door de nieuwe gekleurde verticale elementen. Qua inrichting sluit het gebied nu helemaal aan bij het vernieuwde schoolplein.  

De Waag

De aansluiting van De Waag op de Burgemeester Fonteinstraat is ook veranderd. Met een nieuwe inrit en uitrit is De Waag met name voor voetgangers vanaf de Caspershof veel beter bereikbaar.

Overleg

Het hele plan is uitgevoerd na intensief overleg met een delegatie van de ouders van de BWB-school en de Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer van Dorpsbelangen Dalen. Ook met de omwonenden is contact geweest over de voorgestelde wijzigingen. Het resultaat is een mooie schoolomgeving en verbetering van het centrum.

De gemeente Coevorden heeft de inwoners de kans gegeven om mee te denken.  Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt.

Foto’s

SamenDalen heeft het hele proces stap voor stap gefotografeerd. Hieronder het resultaat.
In het fotoalbum onder deze link alle foto’s van de werkzaamheden van het eerste begin tot het eindresultaat.