Nieuwste editie “Lelie van Dalen”.

Maandelijks wordt door Drukkerij Edoprint het huis-aan-huisblad “Lelie van Dalen” uitgegeven. Een dorpskrant met nieuwtjes en wetenswaardigheden uit het verspreidingsgebied Dalen, Wachtum, Dalerveen en Stieltjeskanaal.

Editie 11 – Augustus 2019

Kandidaten beginnen als kuiken…
De kop is er af !
Jongeren en jeugd
Dalen blogt
Mini Vlag
Een boek over…
Kindermarkt
Een topevenement van formaat
Grote opkomst bij DF4D
Peuteropvang verhuist…
Albert Eisingloop
Slenteravond met Finally

Het blad wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de dorpen Dalen, Wachtum, Dalerveen en Stieltjeskanaal. De oplage is 2000 ex – Let op: als u een JA-NEE of NEE-NEE sticker op uw brievenbus geplakt heeft loopt u het risico de Lelie van Dalen niet bezorgd te krijgen. Verspreiding wordt verzorgd door Frowein Emmen, telkens rond de laatste dinsdag van iedere maand.
U kunt altijd een GRATIS EXEMPLAAR afhalen in de winkel van Drogisterij Annico te Dalen. In principe ligt vanaf elke laatste dinsdag van de maand de nieuwe editie daar weer klaar. Voor het inzenden van berichten of plaatsen van advertenties: info@edoprint.nl

De eerstvolgende editie (12) verschijnt 27 augustus.
Kopij en advertenties uiterlijk inleveren 15 augustus.

bron: http://Dalen.nu