Nieuwsbrief 6 Seniorenvereniging Dalen

Na de reis die heel gezellig en warm was, beginnen we deze keer met een bingo.

Donderdag 1 september bingo

We beginnen in het dorpshuis in Dalerpeel. Aanvang 14.00 uur. We kopen weer mooie prijzen, dus graag tot ziens in Dalerpeel.

Donderdag 22 september de snertfietstocht

We starten om 10. 00 uur bij de Caspershof. Om ongeveer 11.45 uur is er koffie of thee met appelgebak. ’s Middags nog een stop om wat te drinken. Om 17.00 uur is er snert bij de Baander. Kosten € 10.00 per persoon. Onderweg is alles voor eigen rekening. Denkt u onderweg nog eten nodig te hebben dan graag zelf meenemen.

Opgeven voor de fietstocht of alleen snert eten -dat mag ook- voor 19 september. Opgeven bij Albert Zwiers. Tel. 551414.

Vrijdag 7 oktober Seniorendag

Op deze seniorendag hebben wij een gezellige middag in de Boerhoorn in Dalerveen. Er is een bijdrage van de gemeente binnengekomen en die gaan we aan deze middag besteden. Jullie worden om 14.30 uur verwacht in de Boerhoorn. Bij de koffie of thee is er een gezellig programma met de zingende broeder en Magic John.
Om ongeveer 17.00 uur kunnen we genieten van een koffietafel.
De bijdrage voor deze middag is € 5.00. Graag bij aankomst betalen.

Opgave voor deze middag graag voor 1 oktober bij Jantje Scholten. Tel. 0524 553528

Donderdag 20 oktober koffiemorgen

Voor de pauze is er een informatief programma. Zie bericht hieronder: Van de bestuurstafel. Na de pauze is Kees er. Als u nieuwsgierig bent hoe het eerder ging in Dalen, dan moet u echt de film van vroeger zien. Aanvang 10.00 uur in de Spinde. De eigen bijdrage is € 5.00

Alle activiteiten waar u aan deelneemt zijn voor eigen risico.

Onze wekelijkse activiteiten gaan ook gewoon door.
We fietsen elke woensdag om 13.30 uur vanaf de Caspershof.
Elke dinsdag is er kaarten in de Selkersgoorn om 14.00 uur.                                  

Van de bestuurstafel

Iedere eerste maandag van de maand houden we meestal onze bestuursvergadering. We hebben een aantal punten behandeld, waarvan we u graag op de hoogte stellen.

  • Rabo Club Support Actie.

Dit jaar doen we opnieuw mee en we proberen weer om onze stem extra waarde te geven. Wanneer u lid bent van de Rabobank kunt u stemmen op uw favoriete vereniging of club. Hoe meer stemmen we krijgen hoe hoger het sponsorbedrag wordt waarmee de Rabobank ons ondersteunt. U mag zoveel mogelijk vrienden en bekenden vragen om ook hun stem te geven aan onze vereniging. Om een stem te kunnen uitbrengen moet men wel lid zijn van de Rabobank.

  • Bommen Berend

Op vrijdag 26 aug. a.s. om 14.30 uur herdenkt en viert de gemeente Coevorden, met een muziektheater spektakel Bommen Berend, het 350-jarig Ontzet van Coevorden. Hieraan wordt medewerking verleend door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willen Friso en enkele solisten. De kaarten kosten € 16,50 per persoon. Begeleiders van senioren hebben gratis toegang. (maximaal 1 begeleider per 2 senioren). Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de website van de gemeente Coevorden.

  • Koffiemorgen op 20 okt. a.s. om 10.00 uur met  een Film van vroeger

Vanuit meerdere hoeken worden wij geattendeerd op de gevaren bij ondeskundig gebruik  van de computer. Om onze leden hier mee te ondersteunen, brengen we graag de koffiemorgen in de Spinde van 20 okt. a.s. onder de aandacht. Onze computerclub geeft  o.a.  uitleg hoe je veilig met de computer kunt omgaan. Maar er is meer te zien en te horen op deze morgen. Als u nieuwsgierig bent hoe het eerder ging in Dalen, dan moet u echt de film van vroeger gaan zien.

Uw contactadres voor vragen en/of opmerkingen is:

Gerda  Anninga,  Reimersstraat 7. Tel. 0524-551448.