Nieuws van werkgroep ‘Zorg voor elkaar’

Bij de werkgroep ‘Zorg voor elkaar’  kunnen mensen die hulp en ondersteuning nodig zijn op het gebied van welzijn en zorg en dit niet direct neer willen leggen bij een professionele organisatie, een beroep doen op deze werkgroepleden.
Ons principe daarbij is altijd dat mensen hun eigen regie houden!
Eenzaamheid heeft daarbij onze speciale aandacht.
Achter de schermen zijn we druk bezig geweest en dat heeft geresulteerd in de volgende acties.

Overzicht zorg en welzijn in Dalen

In januari verspreiden we een boekje waarin alle zorg- en welzijnsinstellingen in ons dorp zijn geïnventariseerd. We hebben dit speciaal gedaan voor (oudere) mensen die (nog) niet actief zijn via internet, maar ook om onze werkgroep bekend te maken bij ieder in het dorp.
Omkijken naar elkaar vinden we belangrijk, in deze tijd waarin veel mensen door welke oorzaak ook, erg op zichzelf gericht zijn. We vinden het fijn wanneer hulp geboden kan worden in je omgeving als dit nodig is! Als je iemand kent die dat niet zelf kan, geef dit dan, in overleg met de betreffende persoon door naar de werkgroep, of misschien kan je zelf hulp bieden!
Dit boekje kan daarbij een hulp zijn en men kan contact leggen met de organisatie die nodig is.

Welzijn

We hebben ook de sociale activiteiten in het overzicht vermeld, zodat men kan zien wat er allemaal in ons dorp georganiseerd wordt. Men kan dan een keuze maken om leuke dingen te gaan doen en anderen ontmoeten. Een link naar het boekje zal ook vermeld worden op de site van Samen Dalen  www.samendalen.nl
Het boekje zal gepresenteerd worden op donderdag 23 januari 19.30 uur in Selkersgoorn.

Mensenwerk op de begraafplaats

Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand, ingaande 31 januari 2020, beginnen we met een project ‘Mensenwerk op de begraafplaats’.
Bij verlies van een partner of geliefde breekt een onzekere en verdrietige tijd aan. Daarom starten we op de begraafplaats, midden in het dorp in de aula van DLE, dit project. We bieden een kop koffie/thee aan en hebben een luisterend oor.
We willen laten weten dat je er òòk dan niet alleen voor staat.
Voor dit project hebben we vrijwilligers nodig.
Mocht u hiervoor voelen dan kunt u zich aanmelden bij één van de werkgroepleden of via email. Een training hiervoor zal door professionals van Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) gegeven worden.

Mocht er behoefte zijn aan andere diensten of activiteiten, laat het ons weten!
Wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn en zoeken hierin ook de samenwerking met andere werkgroepen in het dorp.

Werkgroepleden

Ieneke Bouwers, kartrekker
Annelies Kampman
Annelies Jipping
Jan Wesseling
Joop Mooij
Monique Wiegman
Riekus Nieborg
Wilma Stuiver