Uitnodigingen vaccinaties griep en pneumokokken van de huisartsenpraktijk

Deze week ontvangt u weer de uitnodiging voor de griepprik en de pneumokokkenprik als u daarvoor in aanmerking komt. Dit jaar zal er gevaccineerd worden in De Spinde.

Als u vragen heeft over de prik(ken) of geen uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u uw vragen stellen via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net of via de app MedGemak 

Algemene vragen?

Meer algemene vragen over de griepprik en de pneumokokkenprik is te vinden op de website van het RIVM:

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik en https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik