Nieuws van glasvezel zuidenveld

We maken meters

We maken (kilo-)meters
Zoals u nu zelf ook kunt zien in de planning op onze website glasvezelzuidenveld.nl zijn we door de corona-crisis iets achter geraakt op onze oorspronkelijke planning. Er wordt heel hard gewerkt om die achterstand weer in te lopen, maar dat zal nog niet meevallen.

Hieronder leest u hoe de voortgang is per aanleggebied.

Voor Gebied 1 is er inmiddels een mijlpaal bereikt: het hele gebied is nu aangesloten! De meeste bewoners van Gebied 1 zullen inmiddels ook aangesloten zijn door hun provider en met thuiswerk en -onderwijs al van het snelle internet hebben genoten.
Woont u in Gebied 1 en heeft nu nog geen schouw of huisaansluiting gehad en wilde u wel een glasvezelaansluiting? Geef dit dan snel door aan onze helpdesk. Onderaan dit blog vindt u de openingstijden, het telefoonnummer en het mailadres van de helpdesk.

Sneller aangesloten worden

Onze helpdesk krijgt, heel begrijpelijk, vragen van bewoners die graag sneller aangesloten zouden willen worden omdat zij juist nu die snelle en stabiele internetverbinding nodig hebben. Helaas kunnen wij niet sneller aansluiten dan de aannemer graven kan. Zoals gezegd: wij doen ons best om iedereen zo snel als mogelijk is aan te sluiten. Volg onze planning op de website, dan kunt u een inschatting maken wanneer u aan de beurt bent.

Hoe staan we er voor, een overzicht per aanleggebied:

Gebied 1

Zoals we hierboven al noemden, zijn in Gebied 1 vrijwel alle activiteiten van de aannemer nu afgerond. De schouw is klaar, alle glasvezelkabels zijn in de buizen geblazen, het laswerk is allemaal uitgevoerd. 1549 adressen hebben een glasvezelkastje in huis! Dit gebied wordt dan ook binnenkort overgedragen aan onze aandeelhouder RENDO die het beheer en onderhoud van de aangesloten gebieden voor zijn rekening neemt.

Gebied 2

In aanleggebied 2 is de schouw bijna overal uitgevoerd. 97% van alle woningen is door de schouwer bezocht. De hoofdbuizenstructuur zit al een behoorlijk eind in de grond, daar is al 45 kilometer voor gegraven. Ook in gebied 2 is en wordt er glasvezelkabel in de buizen geblazen. Bijna 200 woningen zijn hier al voorzien van het kleine witte glasvezelkastje, de “FTU”. Daar zal de provider één dezer dagen zijn installatiewerkzaamheden komen uitvoeren en dan kunnen ook deze bewoners gebruik maken van hun snelle, stabiele glasvezelverbinding.

Gebied 3 en Gebied 4

In aanleggebied 3 en 4 zijn de schouwwerkzaamheden bijna voltooid. Deze twee gebieden zijn in de planning samengevoegd om een efficiënte mix aan te kunnen houden van werk in de kernen en werk in de buitengebieden. In de kernen werken de graafploegen sneller want er hoeven minder meters gegraven te worden dan in het buitengebied. In het buitengebied werken de huisaansluitploegen sneller want daar zijn relatief gezien minder huizen aan te sluiten dan in de kernen. De aanleg verloopt het meest efficiënt als het tempo van graven en woningen aansluiten gelijk op loopt. Daarom worden de werkzaamheden in Gebied 3 en 4 min of meer gelijktijdig uitgevoerd en niet na elkaar zoals dat eerst het plan was.
U ziet het: we zijn er druk mee. Of eigenlijk: de aannemer is er druk mee. Heeft nog vragen voor ons? Bel ons dan op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur op 0524 – 74 00 14 of mail ons op info@glasvezelzuidenveld.nl.

Mei 26, 2020
Copyright © Glasvezel Zuidenveld 2020 • Alle rechten voorbehouden aan het bewonersinitiatief
Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe en VerbindDrenthe.

bron:  glasvezelzuidenveld.nl