Nieuws van de Seniorenvereniging

Beste leden en andere lezers,
Hierbij een bericht van de Seniorenvereniging Dalen en Omgeving.

Nog geen programma

Wij waren van plan om het programma van dit seizoen weer op te pakken, maar naar aanleiding van de laatste coronacijfers, durven we het toch nog niet aan.
De hele maand september organiseren we dus nog niets, daarna kijken we wel weer verder.

Puzzel

De vorige brief had een puzzel. Er zijn 3 winnaars, deze dames zijn de gelukkigen: Mevr. Waninge, Mevr. Abbing en Mevr. Weggemans.
Zij hebben een cadeaubon van de bakker gekregen.

Als u de nieuwsbrief in de bus krijgt, vindt u daarin ook deze keer weer een puzzel met ook weer 3 prijzen.
Graag weer inleveren bij Jantje Scholten Meulenhof 5  voor 21 september

Gevraagd: ideeën voor activiteiten

Wij vragen ons het volgende af: wat zou u nog graag willen doen of van ons zien? En dan wel rekening houdend met de RIVM-regels.
Misschien hebt u ideeën of voorstellen, dan horen we dat als bestuur graag.
Mocht je iemand weten die ziek is, wil je dat dan doorgeven aan Antje Bakker, telefoon 552595.
Alvast bedankt.

De activiteitencommissie van de Seniorenvereniging Dalen en omstreken.