Nieuws uit de Huisartsenpraktijk

Vandaag nieuws uit de Huisartsenpraktijk Dalen. De herfst komt er weer aan, dus weer tijd voor de griepprik.

Coronamaatregelen

Het coronavirus gaat nog steeds rond. De Huisartsenpraktijk Dalen verwacht dat de besmettingen met het coronavirus en andere luchtwegvirussen de komende periode zullen toenemen. Dit heeft te maken met de versoepelingen van de maatregelen waardoor het aantal contacten onderling toeneemt.

In de praktijk komen met name mensen die kwetsbaar zijn. Ook komen er regelmatig mensen die besmet zijn (met of zonder klachten). Daarom vindt de huisarts het erg belangrijk dat er een veilige situatie in de praktijk blijft bestaan. Daarom zal in de hele praktijk, ook in de wachtkamer, de 1,5 meterregel gehandhaafd blijven. Ook zal u worden gevraagd een mondkapje te dragen als het contact met de huisarts of een praktijkmedewerker niet op 1,5 meter afstand kan plaatsvinden.

Heeft u luchtwegklachten? Meld deze dan altijd. Ongeacht voor welke klacht of vraag u naar de praktijk komt. Alleen dan kan de huisarts passende maatregelen nemen en de veiligheid in de praktijk beschermen.

Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccin

Dit jaar worden de griepvaccinaties en pneumokokkenvaccinaties gezet op 14 en 26 oktober. Als u voor één van deze vaccinaties in aanmerking komt, heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wilt u rekening houden met het voor u bestemde tijdslot zoals in de uitnodiging staat? Verder is het belangrijk dat u met een ontblote bovenarm naar de praktijk komt en uw uitnodiging ter controle meeneemt.
In de uitnodiging van de griepvaccinatie staat helaas een typefout. Er staat dat u twee prikken krijgt, terwijl de griepvaccinatie uit één vaccin bestaat.

Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel in aanmerking komt voor een vaccinatie voor de griep of pneumokokken, dan kunt u bellen met de praktijk en wordt alsnog een afspraak met u gemaakt.

Extra doelgroep griepvaccinatie

Dit jaar kunnen meer mensen dan normaal een griepvaccinatie krijgen. U komt hiervoor in aanmerking als u:
– zwanger bent
– longschade hebt als een gevolg van corona
– neurologische en neuromusculaire aandoeningen hebt
– morbide obesitas hebt
– dementie hebt
– een geïmplanteerd gehoorapparaat heeft
– een verstandelijke beperking hebt

Voor meer informatie kunt u via deze link de flyer van het RIVM bekijken

Tijdens het vaccineren is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.