Nieuwe zitbank bij de taxistandplaats van station Dalen

Vrijdag 22 november was het zover. Om 11 uur ’s morgens verzamelden vertegenwoordigers van verschillende organisaties en andere belangstellenden zich om getuige te zijn van het plaatsen van een bank.

Wachten op vervoer

Folkert Sinnema, voorzitter van de werkgroep Vervoer, Verkeer en Veiligheid heette de aanwezigen welkom bij deze gebeurtenis. De aanleiding was een verzoek van de inwoners van Dalen om mensen die op een taxi of op ander vervoer moeten wachten, een zitplaats te bieden. De werkgroep Vervoer, Verkeer en Veiligheid van Dorpsbelangen Dalen heeft dit verzoek opgepakt en contact gezocht met NS-stations, de eigenaar van het station en de grond er om heen.

Goede samenwerking

In een korte periode is het dankzij een goede samenwerking tussen de werkgroep, NS-stations en de gemeente Coevorden gelukt om de plaatsing van een bank voor elkaar te krijgen. De heer Johan Voois van NS-stations wees samen met Folkert Sinnema van de werkgroep en de indiener van het verzoek, Koos Vos, de plek aan waar het bankje moest staan.

Tweede leven

Medewerkers van de gemeente Coevorden brachten en plaatsten de bank, die uiteraard meteen in gebruik werd genomen door de aanwezigen. Het bankje komt van het sportveld waar het niet gebruikt werd. De bank heeft nu een tweede leven en zal hopelijk voorzien in de behoefte van velen.

Harry Lamberts, de voorzitter van Dorpsbelangen Dalen benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking en het snelle resultaat.