Nieuwe activiteiten in de bibliotheek

Na de opening van de nieuwe bibliotheek in Dalen hebben we geprobeerd om op maandag- en donderdagmiddag de bieb open te stellen voor ontmoeting en de mogelijkheid om een krant of tijdschrift te lezen. Waarschijnlijk hebben we niet de goede aanpak gekozen want de belangstelling was minimaal. We hebben besloten om met deze activiteit voorlopig te stoppen. Natuurlijk denken we na over een andere aanpak.

Nieuwe activiteiten

We denken aan het organiseren  van allerlei bijeenkomsten gericht op ouders van schoolgaande kinderen, het omgaan met de moderne media, het lenen van e-books, schaaklessen voor ouders of grootouders die met hun (klein)kinderen willen schaken.

Repaircafé

Voor het organiseren van een repaircafé zoeken we enthousiaste mannen of vrouwen die in staat zijn om reparaties aan kleine apparaten of kleine kledingreparaties uit te voeren. Een repaircafé zou bijvoorbeeld één keer per maand kunnen worden georganiseerd vergelijkbaar met het succesvolle breicafé.

Wie denkt met ons mee?

Na de zomervakantie gaan we verder met onze plannen. We hopen dat de bibliotheek een belangrijke plaats kan innemen in het maatschappelijk leven in Dalen. Daarvoor hebben we inwoners van Dalen nodig, die ons helpen om nieuwe ideeën uit te werken en uit te voeren. Misschien denkt u wel een gespreksgroepje te kunnen begeleiden of hebt u ideeën  over de rol van de bibliotheek in ons dorp. Meld u dan aan via de mail en ga met ons in gesprek. Bellen mag ook naar: Roelof Beek: 0524-551610

De bibliotheek is van ons allemaal!