Nieuwe plannen gemeente verlichting buitengebieden

Enige tijd terug hebben we je geïnformeerd over de plannen van de gemeente over het saneren van de openbare verlichting in het buitengebied. De gemeente heeft gesprekken gevoerd met omwonenden en er bleek regelmatig stevige weerstand te zijn tegen het weghalen van de verlichting. De gemeente heeft deze signalen serieus genomen en daarom heeft het college besloten om de sanering niet uit te voeren zoals ze eerst hadden gepland.  

Er komt een nieuw beleidsplan. In het nieuwe beleidsplan wordt de verlichting voor het buitengebied opnieuw uitgewerkt waarbij ook aandacht is voor de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied. Dit nieuwe beleidsplan wordt dit jaar opgesteld en de algemene kaders worden dan vastgesteld door de gemeenteraad. Na besluitvorming over de algemene kaders wordt samen met de inwoners bekeken hoe dit kan worden uitgevoerd.

Dorpsbelangen Dalen wordt op de hoogte gehouden, dus later in het jaar meer informatie hierover.