Nieuwe oeverplanten voor de Daoler Tuun

Door de Werkgroep Daoler Tuun zijn in de afgelopen week maar liefs 140
oeverplanten geplant.                
Het betreft de zeven meest voorkomende soorten in Nederland: Zwanenbloem (Butomus), Kattestaart (Lythrum),  Moerasspirea (Spirea),
Waterweegbree (Alysma), Dotterbloem (Caltha), Gele lis (Iris) en de
Koekoeksbloem (Lychnis).

Met belangstelling werd het planten gadegeslagen door het waterhoentje!
Zo is er met de waterplanten en de oeverbeplanting weer een educatief onderdeel aan de Tuun toegevoegd.