Nieuw initiatief Jong en Wonen

Maandagavond 26 september is de initiatiefgroep ‘Jong en Wonen in Dalen’ bij elkaar geweest. Samen met de gemeente en de samenwerkingspartners hebben ze gesproken over de mogelijkheden in Dalen.

De groep van tien jongeren wil onderzoeken of betaalbaar wonen in Dalen mogelijk is. Binnenkort komt een procesbegeleider vanuit de provincie om deze groep te begeleiden.

‘Jong en Wonen in Dalen’ gaat onderzoeken of er geschikte locaties in Dalen zijn, voor nieuwbouw of verbouw. Daarbij kijken ze ook naar de kosten en financiële mogelijkheden voor realisatie. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Deze groep jongeren gaat een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) oprichten. Ze vormen daarvoor een vereniging, die de opdrachtgever van het CPO wordt.

Het voordeel van een CPO: ieder lid heeft inbreng en stemrecht, de vereniging koopt de grond en ieder lid koopt een eigen kavel. Maar een huurconstructie, bijvoorbeeld met Domesta, behoort ook bij de mogelijkheden.

De gemeente stelt voor een CPO als voorwaarde dat er een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld wordt. De provincie is ook betrokken en zorgt er voor dat er een procesbegeleider komt. Samen met deze procesbegeleider gaat de groep een plan uitwerken dat passend is bij hun eigen wensen en mogelijkheden.

Wanneer de plannen en de locaties concreter zijn gaat de groep in overleg met de bewoners in de omgeving om zo gezamenlijk voor draagvlak te zorgen.

Meedoen?

De eerste stap is gezet door deze initiatiefgroep op te zetten. Wil jij ook meedoen aan het onderzoek naar betaalbaar wonen in Dalen en actief deelnemen aan de groep?

Mail dan naar rietmuller56@gmail.com, voorzitter Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen