Nei Naoberschap: Samen Sterk

Nei Naoberschap Dalen is in juni 2021 van start gegaan en heeft inmiddels zo’n 35 vrijwilligers.
Er zijn ontzettend mooie matches gemaakt waarin mensen zich gesteund voelen en bij een aantal ook de eenzaamheid veranderd is in uitkijken naar …….. Het gevoel hebben dat er iemand achter je staat in tijden dat dit even nodig is, kan je wereld veranderen!
En daar zijn we heel erg blij om! Hier snijdt het mes aan twee kanten.
Dit was ook één van de doelstellingen van Nei Naoberschap Dalen.
We willen graag samen regelen dat iedereen mee kan doen! Jong en oud! Het idee dat we als Dalenaren samen de schouders eronder zetten is ook een doelstelling van Nei Naoberschap.
Daarom zijn we nog steeds op zoek naar mensen die deze doelstellingen met ons willen dragen. Zou je ook met jouw talenten mee willen helpen om inwoners die het niet meer kunnen, te helpen? 

Sterke mannen

Misschien is het leuk om samen met een vriend iets te doen?
In het najaar zijn er veel mensen die het blad niet meer uit de tuin kunnen halen, of de goten even schoon moeten maken. Hoe leuk zou het zijn om een stel sterke kerels dit samen te laten doen!

Zorgen

Liggen jouw talenten meer in de verzorging? 
Ook vragen om mantelzorgers af en toe te ontlasten komen bij ons binnen. 
Dit kan te maken hebben met iemand die langdurig ziek is, herstellende, moeilijk ter been of (beginnend) dementerend.
Maar gewoon een gesprekje, kopje koffie/thee kan ook al een groot verschil voor iemand maken!

Kleine dingen

Een boodschapje, hulp bij invullen van formulieren, iets naar de dokter brengen of iemand even naar de dokterspost rijden omdat lopen moeilijk gaat.

Wie wil het verschil maken voor iemand? We hopen dat er een groot aantal vrijwilligers bijkomt om al deze vragen samen met ons op te lossen! Een aanvulling met jonge mensen zou ook mooi zijn!
Aanmelden telefonisch 06 23085324 of 06 51697259
Email: neinaoberschapdalen@outlook.com