Nei Naoberschap op zoek naar vrijwilligers

Door het toenemende aantal hulpvragen zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Zou u het leuk vinden zich voor uw dorpsgenoten in te zetten wanneer zij een hulpvraag hebben, meldt u zich dan aan!
Wij proberen zoveel mogelijk uw mogelijkheden af te stemmen op de hulpvraag.
U kunt zich aanmelden via onze site www.samendalen./nei-naoberschap-dalen of M 06 12591176
Met elkaar, voor elkaar!